Visuotinis susirinkimas

Gegužės 31 dieną vyko svarbus klubo renginys – Visuotinis susirinkimas. Jo metu buvo paskelbotos 2015 metų klubo veiklos ir finansinės ataskaitos, aptarti klubo narių lūkesčiai, ateities planai ir veiklos.
Nuotrauka klubo narės Linos Ž.

1