Projektai

100 mirktelėjimų

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų, buvo svarbu priminti Lietuvos tapatybei svarbiausių objektų vaidmenį visoje Lietuvoje, visuose jos regionuose, kad dabarties Lietuvos visuomenė jaustų gyvą ryšį su jais, suvoktų jų brangumą ir vertingumą dabarčiai, o ypač – ateičiai. Projektas, tai 100 Lietuvos mokyklų, kurios veikė 1918 metais Lietuvoje, nuotraukos, fotografijos parodos sukūrimas, eksponavimas visoje Lietuvos teritorijoje viešose erdvėse.
Kodėl pasirinktos mokyklos? Nes jos nepelnytai užmirštos, nors ten buvo išugdyta Lietuvos šviesuomenė, jų dėka mes turime savo kalbą, kultūrą, tapatumo suvokimą, kuris yra mūsų vidinės laisvės pamatas.

Per 2017 metus klubas „Fotokablys“, pasitelkdamas vietos bendruomenes, kitus fotoklubus, veikiančius netoli senųjų mokyklų teritorijų, suorganizavo 3 fotografijos plenerus su kūrybinėmis dirbtuvėmis, seminarais,  paskaitomis, susitikimais buvusiose Vilniaus, Kauno, Suvalkijos gubernijose, per kuriuos buvo fotografuojamos senosios, ten veikusios ir 1918 metais, mokyklos. Padedant profesionaliems fotomenininkams, buvo atrinkti darbai parodai, kuri 2018 metais vasario 16 dieną buvo eksponuojama Vilniaus Valdovų rūmų kieme ant pastatomų stendų. Vėliau paroda keliavo po Lietuvą, aplankė fotografijose užfiksuotų mokyklų teritorijas, apsistodama miesteliuose, turinčiose vietą, sąlygas eksponavimui.

Tai, ką planavome daryti šiame projekte, buvo nauja, šia tema daug informacijos nebuvo surinkta. Vikipedijoje rašoma, kad „jau 1919 m. veikė 1036 pradinės ir 38 vidurinės mokyklos“, bet platesnės informacijos mažai. Kai kurias senąsias mokyklas mes žinome todėl, kad jas lankė mūsų tėvai, seneliai, kai kurias – iš savo mokyklų istorijos. Per projektą geriau susipažinome su savo šaknimis, Lietuvos švietimo sistema, patyrėme atradimo džiaugsmą. Tikime, kad surinkta informacija bus naudinga plačiajai visuomenei.

Projekte dalyvavo apie 30 klubo „Fotokablys“ narių bei su klubu bendradarbiaujantys fotomenininkai: profesorius Alvydas Lukys, fotomenininkas Flavijus Piliponis, kurie konsultavo ir padėjo atrinkti fotografijas parodai. Taip pat pleneruose ir ekspedicijose buvo įtrauktos vietos bendruomenės, kurios daug žinojo apie savo mokyklas, savo krašto istoriją. Informuoti apie projektą ir jo įgyvendinimą buvo pakviesti žiniasklaidos atstovai. Kaip ir tikėjomės sulaukėme didelio susidomėjimo. Paroda buvo eksponuojama viešose vietose ir prieinama visiems. Projektas nekomercinis.

Esame tikri, kad projektas išliks kaip Lietuvos mokyklų istorija.

ŠIMTAMETĖS MOKYKLOS