2% parama

Brangūs fotografijos mėgėjai!

Klubas „Fotokablys“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – jungti fotografus profesionalus ir mėgėjus bendrai veiklai. Tad kviečiame visus klubo narius ir kitus, neabejingus fotografijai, pervesti klubui 2% savo gyventojų pajamų mokesčio. Už Jūsų skirtą paramą galėsime surengti naudingų mokymų, seminarų, kūrybinių dirbtuvių, parodų bei susitikimų su garsiais fotografais.
Jei praėjusiais metais pildydami prašymą nurodėte, kad paramą norite skirti kelis mokestinius laikotarpius iš eilės, tame tarpe ir už 2013-uosius, prašymo pildyti nereikia – galioja ankstesnis Jūsų prašymas ir VMI perves paramą pagal jį.

Iš anksto dėkojame už paramą, kuri iš Jūsų nepareikalaus papildomų išlaidų, o mums padės nuveikti didelius darbus!

Skirti paramą galite dviem būdais:

1) elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI (http://goo.gl/mX2iJq) užpildyti formą FR0512 (02 versiją) ir pateikti internetu arba ją užpildyti specialia programa (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Apie/Bendroji_informacija/Dokumentu_pildymo_programa.aspx) ir pateikti per elektroninio deklaravimo sistemą arba elektroniniu paštu.

Deklaruojantys pajamas už 2013 metus prašymą pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio paramai galite pateikti kartu su metine pajamų deklaracija;

2) neelektroniniu būdu užpildote FR0512 formą (02 versiją) ir ją asmeniškai pristatote arba išsiunčiate paštu į Valstybinę mokesčių inspekciją (adresas: Ulonų g. 2, LT – 08245 Vilnius).

Pildydami formą nepamirškite:

a) neelektroniniu būdu prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis ir tik langelių ribose,

b) 1 laukelyje nurodykite savo asmens kodą;

c) 2 laukelyje įrašykite savo telefono numerį;

d) 3V laukelyje – savo vardą;

e) 3P laukelyje – savo pavardę;

f) 5 laukelyje mokestinį laikotarpį – 2013;

g) 6S laukelyje langelį pažymėkite kryžiuku;

h) E1 laukelyje – įrašykite 2;

i) E2 Klubo “FOTOKABLYS” kodas – 302799011;

j) E4 mokesčio dalies dydis – 2,00 (jei skiriate maksimalią galimą dalį; jei mažiau – skiriamą mokesčių dalį iki 2,00);

k) E5 laukelis pildomas, jei norite paramą skirti kelis metus iš eilės (maksimalus leidžiamas laikotarpis – 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo 5 laukelyje nurodyto laikotarpio). Šiame laukelyje nurodomi paskutiniai mokestiniai metai, kurių pajamų mokesčio dalį norite skirti Klubui. Pavyzdžiui, jei norite paramą skirti už 2013 m., bei planuojate ją skirti dar dvejus artimiausius metus, E5 laukelyje įrašoma 2015. Pateikus tokį prašymą parama bus automatiškai pervedama už nurodytus laikotarpius ir nereikės pateikinėti atskiro prašymo VMI už 2014-uosius bei 2015-uosius metus.

Formą bei išsamesnę instrukciją, kaip ją pildyti, galima rasti VMI internetinėje svetainėje adresu:

http://goo.gl/dVkD8W

Daugiau informacijos apie paramą:
http://goo.gl/q9t2c9