"Kultūros naktyje"

„Istorijos motto: tas pats, bet kitaip“, – rašė Antanas Škėma.
Ar žinote, kaip 1912 metais atrodė Šv. Jonų bažnyčia? O Aušros Vartai? Kaip manote, ar skyrėsi visa tai nuo to, ką matome šiandien? Klubo „Fotokablys“ nariai fiksavo dabartinio Vilniaus gyvenimą, architektūrą ir žmones, remdamiesi archyviniais, antropologiniais ir kitokiais senojo Vilniaus vaizdais. O „Kultūros naktį“ pačioje Vilniaus širdyje – požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Gedimino prospekte, vaizdo projektoriais visa, kas buvo užfiksuota, kūrybingai suliejo į bendrą visumą, taip parodydami, kad be praeities negali būti dabarties, ir kad istorija yra gyva tol, kol mes ją prisimename.

Projekto video: Praeitis-dabartis.

Įspūdžiai ir nuotaikos iš jau aštuntus metus rengiamo menų festivalio „Kultūros naktis”  Modestos Černiauskaitės: