Kvietimas pervesti 2% gyventojų pajamų mokesčio

Klubas „Fotokablys“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas – jungti fotografus profesionalus ir mėgėjus bendrai veiklai. Tad kviečiame visus klubo narius ir kitus, neabejingus fotografijai, pervesti klubui 2% savo gyventojų pajamų mokesčio.  Už Jūsų skirtą paramą galėsime surengti naudingų mokymų, seminarų, kūrybinių dirbtuvių, parodų bei susitikimų su garsiais fotografais.

Iš anksto dėkojame už paramą, kuri iš Jūsų nepareikalaus papildomų išlaidų, o mums padės nuveikti didelius darbus!

Skirti paramą galite dviem būdais:

 1) besinaudojantys elektronine deklaravimo sistema užpildote FR0512 formą (02 versiją) ir ją pateikiate pačioje sistemoje (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Apie/Bendroji_informacija/Dokumentu_pildymo_programa.aspx). Deklaruojantys pajamas už 2012 metus šį prašymą galite pateikti kartu su metine pajamų deklaracija;

2) neelektroniniu būdu užpildote FR0512 formą (02versiją) ir ją asmeniškai pristatote arba išsiunčiate paštu į Valstybinę mokesčių inspekciją (adresas: Ulonų g. 2, LT – 08245 Vilnius). 

Pildydami formą nepamirškite:

a) neelektroniniu būdu prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis ir tik langelių ribose,

b) 1 laukelyje nurodykite savo asmens kodą;

c) 2 laukelyje įrašykite savo telefono numerį;

d) 3V laukelyje – savo vardą;

e) 3P laukelyje – savo pavardę;

f) 5 laukelyje mokestinį laikotarpį – 2012;

g) 6S laukelyje langelį pažymėkite kryžiuku;

h) E1 laukelyje – įrašykite 2;

i) E2 Klubo “FOTOKABLYS” kodas – 302799011;

j) E4 mokesčio dalies dydis – 2,00 (jei skiriate maksimalią galimą dalį; jei mažiau –  skiriamą mokesčių dalį iki 2,00);

k) E5 laukelyje galite iš karo nurodyti, jog paramą skirsite kelis metus – 2013…, 2015.

Formą bei išsamesnę instrukciją, kaip ją pildyti, galima rasti VMI internet svetainėje adresu:

https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.3.14.2/-/asset_publisher/0OhS/content/prasymo-fr0512-02-versija-laukeliu-pildymas/10174?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fweb%2Fkmdb%2F1.3.14.2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OhS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Dažniausiai užduodami klausimai apie paramos skyrimąhttps://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.3.14.1