Svarbu! Narių susirinkimas

Mieli klubiečiai,

 
 
Kviečiame Jus į visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks šių metų gegužės 14 d. 19 val. Flash Fotostudijoje (Jogailos g. 7-4a, Vilnius). 
 
Susirinkimo metu:
1. Klubo veiklos metinės ataskaitos už 2012 metus pristatymas; 
2. Numatomos veiklos 2013 metams pristatymas;
3. Birželio mėn. įvyksiančio tarpklubinio plenero  (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) aptarimas;
4.  Einamieji klausimai, Jūsų pastebėjimai, pasiūlymai.